Share Wordpress Theme Phim Rapphim.top Có GetLink

Code phim trên nền tảng wordpress rất dể tùy biến trong đó có theme phim rapphim được một bạn trong cồng đồng code share lại nên bây giờ mình chia sẻ lại cho các bạn để sử dụng nha.

Theme phim wordpress, Share Wordpress Theme Phim Rapphim.top Có GetLink, share code phim php, code phim cho wordpress, chia sẻ script phim


Tính năng của theme phim rapphim.top

  • Hỗ trợ api get link video
  • Theme nhanh gọn nhé được tối ưu hóa chuẩn seo

Hướng dẫn cài đặt Theme wordpress phim

  • Up toàn bộ file lên hosting hoặc vps rồi confi lại
  • Code chưa Responsive nên các bạn dán đoạn php sau dán vào trong file custom-style.css trong theme phim php nhé
  • Các bạn cài thêm plugins https://vi.wordpress.org/plugins/responsive-menu/
  • Sửa lỗi show số phút ra ngoài vào wp-content\themes\vesinh\flexible-posts-widget\widget_slide.php
  • thay <img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/stars.png"> thành <?php the_field('thoi_luong');?>
  • vào loop.php chỉnh tương tự
Bài viết này mình chỉ share được một theme phim do một bạn yêu cầu mình, lần sau mình sẽ share nhiều theme phim hơn nữa để phục vụ nhu cầu của bạn nha ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm code phim phimle.tv

Tag : Theme phim wordpress, Share Wordpress Theme Phim Rapphim.top Có GetLink, share code phim php, code phim cho wordpress, chia sẻ script phim

11 Bình Luận "Share Wordpress Theme Phim Rapphim.top Có GetLink"