Hướng Dẫn Cách Khắc Phục Hình Ảnh Bị Mờ Trên Blogger

Các bạn muốn khắc phục hình ảnh trong blogger bị mờ hay là các bạn muốn tăng độ sắc nét cho hình ảnh blog và nguyên nhân khiến hình ảnh của các bạn bị mờ đó là không phù hợp với kích thước ban đầu nếu ảnh được phóng to lên. Sẽ làm hình ảnh ( thumbnail ) bị mờ đi hoặc vỡ.

Cách Khắc Phục Hình Ảnh Bì Mờ Trên Blogger, cách sữa lỗi hình ảnh bì mờ trên blogger, cách tăng nét ảnh thumbnail cho blogspot

Bạn nên biết rằng độ phân giải tiêu chuẩn cho hình ảnh thu nhỏ Blogspot chỉ được 72pixel, có thể được nhìn thấy trong url hình ảnh thumbnail mã được liệt kê S72-c. Nếu chúng ta buộc phải hiển thị một hình ảnh thu nhỏ đến một kích thước lớn hơn thì làm sau đây.

Hướng dẫn sửa lỗi ảnh Thumbail bị mờ trong blogspot

Đầu tiên vào HTML rồi tìm đoạn mã bên dưới
<img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnailUrl'/>
Tiếp theo các bạn xóa mã bên trên và thay bằng đoạn bên dưới
<b:with value='data:post.thumbnailUrl ? resizeImage(data:post.thumbnailUrl, 300, &quot;4:3&quot;) : data:post.thumbnail' var='image_bro'>
  <img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:image_bro'/>
</b:with>
Bằng cách sử dụng đoạn mã trên, nó sẽ tự động thay đổi mã S72-c
  • Thay đổi số 300 theo nhu cầu của bạn
  • Trong mã HTML ở trên, mình sử dụng tỷ lệ 4: 3. thay đổi theo nhu cầu của bạn.

Sữa lỗi ảnh bị vỡ, mờ bằng javascript

Vào Edit HTML tìm đến </body> hoặc &lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt; rồi dán trên nó
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function() {$('.popular-posts img').attr('src', function(i, src) 
{return src.replace( 's72-c', 's640' );});});
//]]>
</script>
Hướng dẫn : 
  • Thay .popular-posts img 
  • s72-c kích thước ảnh gốc
  • s640 kích thước hình ảnh bạn muốn hiển thị
Đó là những cách sữa lỗi hình ảnh bì mờ trên blogger hoặc cách tăng nét ảnh thumbnail cho blogspot

7 Bình Luận "Hướng Dẫn Cách Khắc Phục Hình Ảnh Bị Mờ Trên Blogger "