( Blogger ) Tự Động Thêm Alt Và Title Cho Hình Ảnh Blogspot

Xin chào lần tôi sẽ hướng dẫn các bạn dùng script Tự Động Thêm Alt Và Title Cho Hình Ảnh Blogspot để nó tự seo ảnh tự động mà không cần nhiều thao tác.


Tự động thêm alt và title cho hình ảnh blogspot, Thêm thuộc tính Alt và Title để tối ưu hóa hình ảnh, seo ảnh blogspot, auto alt img blogger

Tại sao chúng tao phải tối ưu seo ảnh và tự động thêm thẻ Alt và Title


Bởi vì những hình ảnh trên blog là một trong những cái đáng chú ý nhất để thu hút lưu lượng truy cập cho blogspot của bạn vì một số người dùng rất thích tìm kiếm hoặc chỉ duyệt để xem hình ảnh

Dưới đây là cách cài đặt Script Seo tự động thêm Atl và Tite vào Blogpsot


Tìm mã </body> trong mẫu blog của bạn, sau đó sao chép và dán mã bên dưới ngay trên mã </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
$('img').each(function(){
var $img = $(this);
var filename = $img.attr('src')
$img.attr('alt', filename.substring((filename.lastIndexOf('/'))+1, filename.lastIndexOf('.')));
});
});
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function() {
$('img').each(function(){
var $img = $(this);
var filename = $img.attr('src')
$img.attr('title', filename.substring((filename.lastIndexOf('/'))+1, filename.lastIndexOf('.')));
});
});
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var scrollTimer = null;
$(window).scroll(function() {
   var viewportHeight = $(this).height(),
       scrollbarHeight = viewportHeight / $(document).height() * viewportHeight,
       progress = $(this).scrollTop() / ($(document).height() - viewportHeight),
       distance = progress * (viewportHeight - scrollbarHeight) + scrollbarHeight / 2 - $('#scroll').height() / 2;
    $('#scroll')
        .css('top', distance)
        .text(' (' + Math.round(progress * 100) + '%)')
        .fadeIn(100);
    if (scrollTimer !== null) {
        clearTimeout(scrollTimer);
    }
    scrollTimer = setTimeout(function() {
        $('#scroll').fadeOut();
    }, 1500);
});
//]]>
</script>
Sau khi lưu mẫu các bạn thử check bằng f12 xem thử nha. Mỗi hình ảnh trong blog sẽ tự động thêm alt cho hình ảnh, nó giúp chúng ta seo hình ảnh khi quên thêm thẻ, rất tiện lợi đúng không nào.

0 Bình Luận "( Blogger ) Tự Động Thêm Alt Và Title Cho Hình Ảnh Blogspot"

Đăng nhận xét