Hướng Dẫn Tạo Sitemap.html Responsive Cho Blogspot

Bài viết sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo sitemap.html cho blogspot blogger Responsive. Sitemap.html là trang tĩnh nó có tác dụng rất giống menu có khả năng điều hướng rất quang trọng trong một blogger.

sitemap.html blogspot, Hướng dẫn tạo sitemap html cho Blogspot, Cách tạo sitemap html, code sitemap blogger, sơ đồ trang html cho blogspot, Tạo Sitemap Cho Blogspot, tạo sitemap đẹp cho blogspot

Một khi khách hàng truy cập vào sitemap họ sẽ nhận được một danh sách liệt kê các bài viết trong các nhãn blog của bạn. Hạn chế trên trang chính là không thể hiện hết toàn bộ bài viết được chia sẽ trên trang chính tất là trang chủ.

Ngoài việc tạo điều kiện cho khách truy cập blog của bạn, sitemap.html cũng hoạt động để cho google bot thu thập thông tin toàn bộ vài viết của bạn. Còn về vấn đề Responsive Sitemap html, hầu hết các sitemap được công khai trên công cụ tìm kiếm google không đáp ứng Responsive khiến người dùng sẽ gặp khó khăn khi xem trên thiết bị di động, nếu bạn muốn tìm hiểu Script tự động thêm alt và title vào hình ảnh blogspot thì vào đây nhé.

Cách tạo sitemap html cho blogger

#1 Chuyển đến trang
#2 Sao chép tất cả mã bên dưới vào phần HTML của trang
<div class="tabbed-toc" id="tabbed-toc">
</div>
<script>
var tabbedTOC={blogUrl:"https://www.zalosec.com/",containerId:"tabbed-toc",activeTab:1,showDates:!0,showSummaries:!1,numChars:200,showThumbnails:!0,thumbSize:60,noThumb:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",monthNames:["Tháng 1","Tháng 2","Tháng 3","Tháng 4","Tháng 5","Tháng 6","Tháng 7","Tháng 8","Tháng 9","Tháng 10","Tháng 11","Tháng 2"],newTabLink:!0,maxResults:99999,preload:0,sortAlphabetically:!0,showNew:7,newText:' &ndash; <em style="color:red;">New</em>'};
</script>
<script>
!function(a,b){var c=(new Date).getTime(),d={blogUrl:"https://www.zalosec.com",containerId:"tabbed-toc",activeTab:1,showDates:!1,showSummaries:!1,numChars:200,showThumbnails:!1,thumbSize:40,noThumb:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",monthNames:["Januari","Februari","Maret","April","Mei","Juni","Juli","Agustus","September","Oktober","November","Desember"],newTabLink:!0,maxResults:99999,preload:0,sortAlphabetically:!0,showNew:!1,newText:' &ndash; <em style="color:red;">Baru!</em>'};if("undefined"==typeof tabbedTOC)tabbedTOC=d;else for(var e in d)d[e]="undefined"!=typeof tabbedTOC[e]?tabbedTOC[e]:d[e];a["clickTabs_"+c]=function(a){for(var b=document.getElementById(d.containerId),c=b.getElementsByTagName("ol"),e=b.getElementsByTagName("ul")[0],f=e.getElementsByTagName("a"),g=0,h=c.length;h>g;++g)c[g].style.display="none",c[parseInt(a,10)].style.display="block";for(var i=0,j=f.length;j>i;++i)f[i].className="",f[parseInt(a,10)].className="active-tab"},a["showTabs_"+c]=function(e){for(var f=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t,10),g=d,h=e.feed.entry,i=e.feed.category,j="",l=0;l<(g.showNew===!0?5:g.showNew)&&l!==h.length;++l)h[l].title.$t=h[l].title.$t+(g.showNew!==!1?g.newText:"");h=g.sortAlphabetically?h.sort(function(a,b){return a.title.$t.localeCompare(b.title.$t)}):h,i=g.sortAlphabetically?i.sort(function(a,b){return a.term.localeCompare(b.term)}):i,j='<span class="toc-line"></span><ul class="toc-tabs">';for(var m=0,n=i.length;n>m;++m)j+='<li class="toc-tab-item-'+m+'"><a onclick="clickTabs_'+c+"("+m+');return false;" onmousedown="return false;" href="javascript:;">'+i[m].term+"</a></li>";j+="</ul>",j+='<div class="toc-content">';for(var o=0,n=i.length;n>o;++o){j+='<ol class="panel" data-category="'+i[o].term+'"',j+=o!=g.activeTab-1?' style="display:none;"':"",j+=">";for(var p=0;f>p&&p!==h.length;++p){for(var q,r=h[p],s=r.published.$t,t=g.monthNames,u=r.title.$t,v=("summary"in r&&g.showSummaries===!0?r.summary.$t.replace(/<br *\/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,"").substring(0,g.numChars)+"&hellip;":""),w=("media$thumbnail"in r&&g.showThumbnails===!0?'<img class="thumbnail" style="width:'+g.thumbSize+"px;height:"+g.thumbSize+'px;" alt="" src="'+r.media$thumbnail.url.replace(/\/s\d(\-c)?\//,"/s"+g.thumbSize+"-c/")+'"/>':'<img class="thumbnail" style="width:'+g.thumbSize+"px;height:"+g.thumbSize+'px;" alt="" src="'+g.noThumb.replace(/\/s\d(\-c)?\//,"/s"+g.thumbSize+"-c/")+'"/>'),x=r.category||[],y=g.showDates?'<time datetime="'+s+'" title="'+s+'">'+s.substring(8,10)+" "+t[parseInt(s.substring(5,7),10)-1]+" "+s.substring(0,4)+"</time>":"",z=0,A=r.link.length;A>z;++z)if("alternate"===r.link[z].rel){q=r.link[z].href;break}for(var B=0,C=x.length;C>B;++B){var D=g.newTabLink?' target="_blank"':"";x[B].term===i[o].term&&(j+='<li title="'+x[B].term+'"',j+=g.showSummaries?' class="bold"':"",j+='><a href="'+q+'"'+D+">"+u+y+"</a>",j+=g.showSummaries?'<span class="summary">'+w+v+'<span style="display:block;clear:both;"></span></span>':"",j+="</li>")}}j+="</ol>"}j+="</div>",j+='<div style="clear:both;"></div>',b.getElementById(g.containerId).innerHTML=j,a["clickTabs_"+c](g.activeTab-1)};var f=b.getElementsByTagName("head")[0],g=b.createElement("script");g.src=d.blogUrl.replace(/\/+$|[\?&#].*$/g,"")+"/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results="+d.maxResults+"&orderby=published&callback=showTabs_"+c,"onload"!==d.preload?a.setTimeout(function(){f.appendChild(g)},d.preload):a.onload=function(){f.appendChild(g)}}(window,document);
</script>
<style scoped="" type="text/css">
.tabbed-toc{margin:0 auto;position:relative;background:linear-gradient(-45deg,#EE7752,#E73C7E,#23A6D5,#23D5AB);background-size:400% 400%;animation:Gradient 15s ease infinite}
.tabbed-toc .loading{display:block;padding:2px 12px;color:#fff}
.tabbed-toc ul,.tabbed-toc ol,.tabbed-toc li{margin:0;padding:0;list-style:none}
.tabbed-toc .toc-tabs{width:20%;float:left}
.tabbed-toc .toc-tabs li a{display:block;overflow:hidden;color:#fff;text-decoration:none;padding:12px;font-size:13px;transition:all .3s}
.tabbed-toc .toc-tabs li a:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.05)}
.tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab{background:rgba(0,0,0,0.05);position:relative;z-index:5;margin:0 -1px 0 0}
.tabbed-toc .toc-content,.tabbed-toc .toc-line{width:80%;float:right;background-color:#fff;box-sizing:border-box}
.tabbed-toc .toc-line{float:none;display:block;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0}
.tabbed-toc .panel{position:relative;z-index:5}
.tabbed-toc .panel li a{color:#1277cb;display:block;position:relative;font-weight:500;font-size:14px;padding:6px 12px;overflow:hidden}
.tabbed-toc .panel li time{display:block;font-weight:normal;font-size:11px;color:#666;float:right}
.tabbed-toc .panel li .summary{display:block;padding:10px 12px 10px;font-size:13px}
.tabbed-toc .panel li .summary img.thumbnail{float:left;display:block;margin:5px 8px 0 0;width:72px;height:72px;background-color:#fafafa}
.tabbed-toc .panel li{background-color:#f9f9f9;margin:0}
.tabbed-toc .panel li:nth-child(even){background-color:#fff}
.tabbed-toc .panel li a:hover,.tabbed-toc .panel li a:focus,.tabbed-toc .panel li.bold a{background-color:rgba(0,0,0,0.03);outline:none}
.tabbed-toc .panel li a em{background:#f39c12;color:#fff!important;font-style:initial;font-size:11px;margin:0 0 0 5px;padding:2px 10px;border-radius:22px}
.tabbed-toc .panel li:before{display:none}
@-webkit-keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}}
@-moz-keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}}
@keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}}
@media (max-width:768px){.tabbed-toc .toc-tabs,.tabbed-toc .toc-content{overflow:hidden;width:auto;float:none;display:block}.tabbed-toc .toc-tabs li{display:inline;float:left}.tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab{background-color:rgba(64,64,64,0.1)}.tabbed-toc .toc-content{border:none}.tabbed-toc .toc-line,.tabbed-toc .panel li time{display:none}}
</style>
Nếu các bạn không thích màu sắc mặc định thì các bạn có thể sữa màu sitemap trong phần css để blog của bạn thêm sinh động hơn nha.

2 Bình Luận "Hướng Dẫn Tạo Sitemap.html Responsive Cho Blogspot"