Tăng Lượt Truy Cập ( Traffic ) Bằng Javascript Cho Blogspot

Tăng Lượt Truy Cập ( Traffic ) Bằng Javascript Cho Blogspot. Blogger của bạn được thống kế là ít view hay là ít lưu lượng truy cập, bạn có muốn tăng lượt truy cập cho blog của mình thì xem thủ thuật sau đây mình viết ra nhé.


Tăng Lượt Truy Cập ( Traffic ) Bằng Javascript Cho Blogspot, tăng traffic cho blog web, tăng view cho blogger

Trên thực thế phương pháp tăng traffic cho blogspot này chẳng ai thích thù gì vì nó gần như popup vậy buộc khách truy cập phải xem trang đó sẽ gây khó chịu. Cách hoạt động của javascript này là khi chúng ta nhấp vào một liên kết thì trang chúng tra chỉ định sẽ tạo ra một trang nữa.

Xem Thêm : Đóng dấu logo vào ảnh cho blogspot

Các bước tăng lượng truy cập cho blogspot bằng javascript

Bước 1: Các bạn chèn javascript ngày bên trên </body>
<script type='text/javascript'>
function addEvent(obj, eventName, func){
if (obj.attachEvent) {
obj.attachEvent(&quot;on&quot; + eventName, func);
} else if(obj.addEventListener)
{ obj.addEventListener(eventName, func, true);
} else
{ obj[&quot;on&quot; + eventName] = func;
}
} addEvent(window, &quot;load&quot;, function(e){
addEvent(document.body, &quot;click&quot;, function(e)
{ if(document.cookie.indexOf(&quot;sct=shp&quot;) == -1)
{
var w = window.open(&#39;https://www.zalosec.com/2018/08/huong-dan-tao-nut-len-dau-trang-blogger.html&#39;, &#39;height=70, width=100, scrollbars=yes&#39;)
document.cookie = &quot;sct=antoncabon&quot;;
window.focus();}});});
</script>
Bước 2 : Các bạn chỉnh sữa link https://www.zalosec.com/2018/08/huong-dan-tao-nut-len-dau-trang-blogger.html

Bước 3 : Để test các bạn có thể nhấp vào các liên kết trong blog

Cách hoạt động : Nhấp vào một liên kết, thì sẽ mở một liên kết nữa

Lưu ý khi sử dụng javascript tăng view

Mình chỉ viết bài này cho vui thôi nên nếu bạn nào muốn thì áp dụng để tăng lượt truy cập cho blog

12 Bình Luận "Tăng Lượt Truy Cập ( Traffic ) Bằng Javascript Cho Blogspot"