Code Kiểm Tra Tốc Độ Loading Trên Blogger Blogspot

Bài viết này cách đây mình cũng viết hai năm trước rồi bây giờ tìm tại blog cũ thấy còn cái hay hay nên bây giờ mình viết lại một bài là code kiểm tra tốc độ loading cho blogspot, Test tốc độ Blogger.


Code Kiểm Tra Tốc Độ Loading Trên Blogger Blogspot, Code test tốc độ loading cho blogspot, script test tốc độ, Code test tốc độ tải trang cho blogspot, code tải trang cho blogspot, code đo tốc độ website, code đo tốc độ blogspot, code test loading blogger, javasript test loading blogspot, tôc độ tải blogspot blogger

Hướng dẫn cài đặt code test tốc độ tải trang cho blogspot

  • Đầu tiên các bạn vào bố cục và thêm widget hoặc có thể thêm vào phần HTML của template
  • Sau đó lưu lại và và trang để test tốc độ loading của blogger
<style>#texttime{color:#404f6c;font-size:15px;}</style><script type="text/javascript">var startTime=new Date();function currentTime(){var a=Math.floor((new Date()-startTime)/100)/10;if (a%1==0) a+=".0";document.getElementById("endTime").innerHTML=a;}window.onload=function(){clearTimeout(loopTime);}</script><script type="text/javascript">document.write('<span id="texttime">Thời gian tải trang: <span id="endTime">0.0</span>s</span> ');var loopTime=setInterval("currentTime()",100);</script>
Còn demo thì ở trên hình ảnh hoặc các bạn có thể thêm widget vì code testing tốc độ tải trang này không quá khó để cài đặt, ngoài ra các bạn có thể tham khảo cách đóng dấu logo vào hình ảnh blogspot

12 Bình Luận "Code Kiểm Tra Tốc Độ Loading Trên Blogger Blogspot"