Cách Điều Chỉnh Số Ký Tự Mô Tả Trên Trang Chủ Blogger

Cách Điều Chỉnh Số Ký Tự Mô Tả Trên Trang Chủ Blogger - Phần mô tả tóm tắm hay là đoạn trích trong bài viết trên trang chủ thường theo mặc định hiển thị 140 ký tự.

Câu hỏi đặt ra là liệu số ký tự (chữ cái) vẫn có thể bị giảm bớt hay thêm vào ? số từ hoặc ký tự trong các bài viết trên trang chủ của blog vẫn có thể được đặt theo mong muốn để blogspot trông gọn gàng hơn. Điều này là tùy chỉnh giao diện của trang chủ blog bởi vì đôi khi số lượng từ hoặc ký tự trong đoạn mô tả hoặc đoạn trích của bài viết quá dài hoặc quá ngắn để làm cho nó trông đẹp hơn.

Đọc Thêm : Share Code Widget Liên Kết Bạn Bè Cho Blogspot

Đối với những người quan tâm đến việc muốn thay đổi số lượng mô tả hoặc tóm tắt bài viết trên trang chủ blog, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới mà mình hướng dẫn.
Cách Điều Chỉnh Số Ký Tự Mô Tả Trên Trang Chủ Blogger, Cách điều chỉnh số ký tự trong đoạn trích trên trang chủ Blogger, thay đổi ký tự blogger, sữa phần mô ta blogspot dài hơn

Cách thêm / giảm số ký tự trên đoạn mô tả bài viết trên Blogger

  • Vào Blogger
  • Vào Chủ đề > Chỉnh sửa HTML
  • Sau đó, thêm mã này bên trên mã </head>
<script type='text/javascript'>
snippet_count = 140;
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(strx,chop){
if(strx.indexOf("<")!=-1)
{
var snippet = strx.split("<");
for(var i=0;i<snippet.length;i++){
if(snippet[i].indexOf(">")!=-1){
snippet[i] = snippet[i].substring(snippet[i].indexOf(">")+1,snippet[i].length);
}
}
strx = snippet.join("");
}
chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2;
while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++;
strx = strx.substring(0,chop-1);
return strx+'...';
}
function createSnippet(pID){
var div = document.getElementById(pID);
var summ = snippet_count;
var summary = '<div class="snippets">' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';
div.innerHTML = summary;
}
//]]>
</script>
Lưu Ý :  Bạn có thể thay đổi số 140 để đặt số ký tự mà bạn muốn hiển thị trên đoạn trích hoặc mô tả tóm tắt của bài viết, ví dụ là 120 hoặc 160 tùy bạn .

Sau đó tìm đoạn mã sau 

<div class='post-snippet'><data:post.snippet/></div>
Hoặc
<data:post.snippet/>
Lưu Ý :  Có thể có một số mã tương tự, bạn có thể thử thay thế từng mã một.

Sau đó thay thế bằng mã này

<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'><data:post.body/></div> <script type='text/javascript'>createSnippet(&quot;summary<data:post.id/>&quot;);</script>
Bây giờ bạn có thể đặt số ký tự trong đoạn trích hoặc tóm tắt của mô tả bài viết trên trang chủ, đừng quên tìm các bài viết thú vị khác về hướng dẫn thủ thuật blogger nhé.

8 Bình Luận "Cách Điều Chỉnh Số Ký Tự Mô Tả Trên Trang Chủ Blogger"