Tạo Một Thư Viện Hình Ảnh Trong Bài Đăng Blogger Blogspot

Một trong những vấn đề cơ bản của blogger là nó không thể hiển thị hình ảnh theo hình thức bộ sưu tập hay được gọi là thư viện ảnh. Trong các trường hợp thông thường các hình ảnh trong bài đăng điều một chổ một nơi , vì vậy nó chiếm rất nhiều không gian trên bài đăng blogspot. Chính vì vậy nên mình đã tìm ra những dòng code có thể khắc phục điều này và tạo ra một thư viện ảnh trong bài đăng blog.
thư viện ảnh blogspot, tạo thư viện ảnh cho blogger, bộ sưu tậm blogspot, thư viện blogspot, tối ưu ảnh blogspot, seo ảnh blogger


Làm Thế Nào Để Tạo Ra Thư Viện Cho Blogspot

Vào Chủ Đề Blogger
Chèn Đoàn Code Này Vào Phần CSS ]]> </ b: skin>
#tr-photogallery{line-height:0;-webkit-column-count:3;-webkit-column-gap:0;-moz-column-count:3;-moz-column-gap:0;column-count:3;column-gap:0}
#tr-photogallery img{width:100%!important;height:auto!important;padding:2px}
Tiếp Theo Bạn Vào Bài Đăng Của Blogger Và Chèn HTML này Vào
<section id="tr-photogallery">
Chèn Phần Ảnh Vào Đây
</section> 

Demo Thư Viện Ảnh Blogpsotthư viện ảnh blogspot, tạo thư viện ảnh cho blogger, bộ sưu tậm blogspot, thư viện blogspot, tối ưu ảnh blogspot, seo ảnh blogger thư viện ảnh blogspot, tạo thư viện ảnh cho blogger, bộ sưu tậm blogspot, thư viện blogspot, tối ưu ảnh blogspot, seo ảnh bloggerthư viện ảnh blogspot, tạo thư viện ảnh cho blogger, bộ sưu tậm blogspot, thư viện blogspot, tối ưu ảnh blogspot, seo ảnh bloggerthư viện ảnh blogspot, tạo thư viện ảnh cho blogger, bộ sưu tậm blogspot, thư viện blogspot, tối ưu ảnh blogspot, seo ảnh blogger thư viện ảnh blogspot, tạo thư viện ảnh cho blogger, bộ sưu tậm blogspot, thư viện blogspot, tối ưu ảnh blogspot, seo ảnh bloggerthư viện ảnh blogspot, tạo thư viện ảnh cho blogger, bộ sưu tậm blogspot, thư viện blogspot, tối ưu ảnh blogspot, seo ảnh blogger

0 Bình Luận "Tạo Một Thư Viện Hình Ảnh Trong Bài Đăng Blogger Blogspot"

Đăng nhận xét