Code Xóa Bạn Bè Bị Khóa ( Không Tồn Tại ) Trên Facebook

Trong danh sách bạn bè của chúng ta tất nhiên sẽ có những người bạn bè từng bị facebook khóa acc hay bị die acc chẳng hạn. Nhằm cải thiện tính năng lọc facebook bạn bè ảo hay facebook bị khóa và xóa những bạn bè bị khóa đó đi để cải thiện và làm dư chổ để kết bạn với bạn bè mới.

Share Code Xóa Bạn Bè Đã Bị Die Khóa Trên Facebook, code lọc bạn bè, cách lọc bạn bè bị khóa, xóa bạn bè die acc, xóa bạn bè bị faq

Hướng dẫn sử dụng code lọc bạn bè bị khóa, die acc

  • Vào trang cá nhân facebook rồi nhấn F12
  • Sau đó qua phần Console và nhập đoạn mã vào rồi enter
  • Dang trong giai đoạn lọc bạn bè

Download

Created with ❤ by Duc An

1 Bình Luận "Code Xóa Bạn Bè Bị Khóa ( Không Tồn Tại ) Trên Facebook"