Tích Hợp Live Chat Messenger Facebook Vào Blogspot

Tích Hợp Live Chat Messenger Facebook Vào Blogspot. Plugin Customer Chat Facebook vừa mới được facebook ra bản beta để hỗ trợ khách hàng chát trực tiếp trên các trang fanpage của facebook để cải thiện vấn đề liên hệ hay mua bán trên các trang blog/website.

Customer Chat Facebook,Livechat Facebook,Tích Hợp Live Chat Messenger Facebook, Plugin Customer Chat Facebook,chat cho blog,Tạo Facebook Messenger chatbox, tạo chatbox cho blogspot website wordpress

Với tính năng mới này Customer Chat Facebook (Live chat Facebook) giúp việc chăm sóc khách hàng, tư vấn, bán hàng… trực tiếp ngay trên Landing Page. Mọi quản lý và chăm sóc sau này đều thông qua Facebook Messenger.

Bước 1: Truy cập Fanpage của bạn chọn mục Cài đặt -> Nền tảng Messenger. Ở phần Whitelisted Domains Hoặc bạn nhập đường dẫn tên miền muốn sử dụng, chọn Save để hoàn thành.

Customer Chat Facebook,Livechat Facebook,Tích Hợp Live Chat Messenger Facebook, Plugin Customer Chat Facebook,chat cho blog,Tạo Facebook Messenger chatbox, tạo chatbox cho blogspot website wordpress
<!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js#xfbml=1&version=v2.12&autoLogAppEvents=1';
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<!-- Your customer chat code -->
<div class="fb-customerchat"
  attribution=setup_tool
  page_id="229886647656004"
  theme_color="#0084ff">
</div>
Chèn Code Trên </body>
page_id : Thay bằng mã ID của Fanpage của bạn.

Chúc các bạn thành công trong tạo live chat facebook

Tag : Tích Hợp Live Chat Messenger Facebook Vào Blogspot, Thêm chat box vào blogspot, live chat facebook messenger

0 Bình Luận "Tích Hợp Live Chat Messenger Facebook Vào Blogspot"

Đăng nhận xét