Tại sao Blogger Blogspot Sitemap giới hạn 20 trang và 3000 URL

Blogger sitemap.xml (sơ đồ trang web) được giới hạn trong 20 trang và nó chứa 150 liên kết trên mỗi trang. Theo Blogger tệp sitemap của họ chỉ gữi được tối đa 3000 URL tới Google Search của Google Search Console.

Bài viết này có thể hơi khó hiểu đối với các blogger mới. Để giúp giải quyết vấn đề này, các minh họa và giải pháp sau đây sẽ giúp người dùng blog phân tích và giải quyết vấn đề mà webmasters chỉ thêm được 3000 URL nếu quá thì không lập được chỉ mục.


Blogger sitemap.xml (sơ đồ trang web) được giới hạn trong 20 trang và nó chứa 150 liên kết trên mỗi trang. Theo Blogger tệp sitemap của họ chỉ gữi được tối đa 3000 URL tới Google Search của Google Search Console.


Tính Tổng Số Cho Sitemap Cho Blog 

Tệp Sitemap Blogger chứa tổng cộng 150 liên kết trên mỗi trang của bài đăng trên blog .Điều này sẽ tạo một trang mới nếu số lượng liên kết trên mỗi trang vượt quá 150.

Tôi đưa ra một ví dụ chi tiết hơn bằng cách đưa ra một ví dụ :

Giả sử bạn có tổng cộng 750 bài đăng trong blog của mình, tệp sitemap sẽ tạo tổng cộng 5 trang (750/150 = 5 trang) vì nó chứa 150 liên kết trên mỗi trang.

Danh sách các trang blogger trong tệp sitemap

https://blog_adi.blogspot.com/sitemap.xml?page=1
https://blog_adi.blogspot.com/sitemap.xml?page=2
https://blog_adi.blogspot.com/sitemap.xml?page=3
https://blog_adi.blogspot.com/sitemap.xml?page=4
.
.
.
http://blog-adi.blogspot.com/sitemap.xml?page=20
Miễn là số lượng bài đăng trên blog không vượt quá 3000, sitemap sẽ tự động tạo các trang này theo thứ tự tuần tự. Khi số lượng bài đăng vượt quá 3000, chỉ mục bản đồ trang web bao gồm 20 trang (20X150 = 3000), vì vậy nó sẽ được sắp xếp cho phù hợp. Ngay cả khi các trang còn lại được được đăng bởi người dùng, chúng sẽ không được liệt kê trong sitemap blogspot và sẽ không được liệt kê. Mình sẽ cho bạn biết cách tạo các trang bổ sung này một cách thủ công và gửi riêng chúng đến bảng điều khiển tìm kiếm của Google.

Sau đây là giải pháp khắc phục blogspot của bạn vượt quá 3000 liên kết


Giả sử bạn có 3375 bài đăng trong blog của mình, bạn có thể tìm số trang trong blog của mình bằng các quy tắc toán học đơn giản . Số lượng trang có 3375 bài đăng (3375/150 = 22,5) sẽ là 23 trang.

Như mình đề cập ở trên, blogspot có 20 trang trong sơ đồ sitemap.xml của blogspot, các bạn chỉ thêm các trang vượt quá 3000 URL là có thể index bài viết.


http://blog-adi.blogspot.com/sitemap.xml
https://blog_adi.blogspot.com/sitemap.xml?page=21
https://blog_adi.blogspot.com/sitemap.xml?page=22
https://blog_adi.blogspot.com/sitemap.xml?page=23

Hình ảnh sau đây là một sitemap của một người khách để làm bằng chứng


Blogger sitemap.xml (sơ đồ trang web) được giới hạn trong 20 trang và nó chứa 150 liên kết trên mỗi trang. Theo Blogger tệp sitemap của họ chỉ gữi được tối đa 3000 URL tới Google Search của Google Search Console.

0 Bình Luận "Tại sao Blogger Blogspot Sitemap giới hạn 20 trang và 3000 URL"

Đăng nhận xét