Share Code Tương Tác Facebook Bản Việt Hóa

Trong bộ code tương tác facebook này gồm có những tính năng bật khiên facebook, curl like, check token live và bot cảm xúc ...vvv 

Code này ở bên nước ngoài nhưng đã việt hóa cho anh em facebooker sài không lo ngại về vấn đề ngôn ngữ khi sử dụng code tương tác facebook này.

code tương tác facebook, code check token live, code bật khiên facebook, code botcamxuc

Demo - Download

Hướng dẫn cài đặt source code tương tác facebook

  • #1: config Tại : newbieConfig/config.php
  • newbieConfig/newbieCron/config.php
  • #2: Cron ở tệp xxx/newbieConfig/newbieCron/react1.php ( trong đó xxx là domain ok) anh em cron cỡ 15 or 30 phút nhé ! 
  • #3: F5 Hưởng Thụ  
  • Code Hoàng Toàn sạch sẽ ! Hình Như test host free cũng ổn
  • # Chúc Anh Em thành Công.
Kai632000

4 Bình Luận "Share Code Tương Tác Facebook Bản Việt Hóa"